Trường Đại học Y tế Công cộng

静息态 培训行业 行业代码 招生科目组合 预期
目标
1 公共卫生 7720701 B00、B08、D01、D13 190
2 医学检测技术 7720601 B00、B08、A01、D07 215
3 营养 7720401 B00、B08、A01、D07 120
4 社区服务 7760101 B00、C00、D01、D66 70
5 康复技术 7720603 B00、A00、D01、A01 140
6 数据科学 7460108 B00、A00、A01、D01 50

*查看更多: 大学和学院录取的科目组合

相关导航

暂无评论

暂无评论...