Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

1 会计 1.100.000đ/ tháng
5.500.000đ/ kỳ
11.000.000đ/ năm học
2 商业管理
3 电子商务
4 英语
5 信息技术/应用信息学 1.200.000đ/ tháng

6.000.000đ/ kỳ

12.000.000đ/ năm học

Được giảm còn:

360.000đ/ tháng

1.800.000đ/ kỳ

3.600.000đ/ năm học

(Ưu đãi giảm 70%)

6 导游
7 建筑工程技术(国家关键技术)

民用建筑行业

8 烹饪技巧
9 电气电子工程技术(国家重点技术)

工业-民用电力

相关导航

暂无评论

暂无评论...