Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội

  • 大专制培养年限:03年(经济学专业:2.5年)。
TT 培训专业 目标
1 计算机网络管理 100
2 计算机程序员 120
3 平面设计 160
4 软件应用 60
5 汽车技术 400
6 机电一体化 250
7 制造技术 80
8 电气 50
9 工业用电 150
10 制冷空调工程 100
11 工业电子 180
12 企业会计 40
十三 中小企业管理 40
14 电子商务 70
15 工业自动化 200

相关导航

暂无评论

暂无评论...