Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

  • 大学:2.5年。
  • 中级:2年。
  • 初中和高中:3年。
  • 主要系统:3至6个月。
TT
入学专业/职业名称
行业/职业代码
大学 中级水平 基本的
1 汽车技术 6510216 5510216 ٧
2 工业用电 6520227 5520227 ٧
3 工业电子 6520225 5520225 ٧
4 制冷空调工程 6520205 5520205 ٧
5 机电一体化 6520263 5520263
6 金属切削 6520121 5520121 ٧
7 焊接 6520123 5520123 ٧
8 时尚服饰 6540204 5540205 ٧
9 企业会计 6340302 5340302
10 计算机维修和组装技术 6480102 5480102
11 信息技术 6480201 - ٧
12 计算机网络管理 6480209 5480210 ٧
十三 烹饪技巧 6480210 5810207
14
餐厅营运
- 5810205

相关导航

暂无评论

暂无评论...