Trường Đại học Tân Trào
宣光省

静息态 分支 2023 - 2024 学年预计学费
我。 大学培训专业
1 幼儿教育 262,000 越南盾/信用

(980,000 越南盾/月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 小学教育
3 数学教育学
4 生物学教育学
5 文学教育学
6 自然科学教育学
7 会计
8 旅游服务管理局
9 文化管理
10 社区服务
11 护理 465,000/学分

(1,430,000 越南盾/月)

12 药店
十三 信息技术 310,000/学分

(1,170,000 越南盾/月)

14 作物科学
15 林生
二. 学院培训专业
1. 幼儿教育 192,000/学分

(780,000 越南盾/月)

相关导航

暂无评论

暂无评论...