Trường Đại học Y Dược Thái Bình

太平

行业名称 行业代码 招生科目组合 目标
根据高中考试成绩考虑 民族大学预科学校录取 直接入场
医疗的 7720101 B00、D07、D08 505 三十五 60
传统药物 7720115 B00、D08 四十六 08 06
预防医学 7220110 B00、D08 51 03 06
护理 7720301 B00、D08 171 09 20
药店 7720110 A00、A01、D07 152 10 18
医学检测技术 7720601 B00、A00 49 05 06
公共卫生 7720701 B00、A00 50 04 06

相关导航

暂无评论

暂无评论...